Tipus de bosc


Els terrenys forestals arbrats dels espais naturals protegits que gestiona l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals són poblats per una gran varietat de tipus de bosc. Al espais naturals ubicats a la Serralada Litorals i al sud del riu Llobregat (Garraf, Olèrdola i Foix) hi dominen les pinedes de pi blanc. Al nord del Llobregat (Serralada de Marina, Serralada Litoral i Montnegre i el Corredor) destaquen les pinedes de pi pinyer, els alzinars i les suredes. Als espais naturals situats a la Serralada Prelitoral i Transversal hi ha, de sud a nord, un canvi progressiu de pinedes de pi blanc i alzinars cap a rouredes de roure martinec i pinedes de pi roig. El faig, a part de la seva presència puntual al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i al Parc del Montnegre i el Corredor, solament forma boscos de certa extensió al Parc Natural del Montseny i al Parc del Castell de Montesquiu.

 

Fageda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pineda de pi blanc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzinar

interest