caes

Gestió forestal als parcs naturals

Navegació

Associacions de propietaris forestals dins l'àmbit dels parcs


Dins l'àmbit territorial d'alguns parcs, hi han constituïdes diferents Associacions de propietaris forestals, entitats sense ànim de lucre que promouen la gestió forestal i la venda de diferents aprofitaments de forma conjunta entre les seves finques associades.

La Diputació de Barcelona, i dins l'entorn del Parc del Montnegre i el Corredor, ve participant en diferents accions de venda conjunta de suro o llenya promogudes per l'Associació de propietaris forestals del Montnegre Corredor. Aquesta participació també es produeix dins l'entorn del Parc del Castell de Montesquiu i conjuntament amb l'Associació de propietaris forestals Serra de Bellmunt-Collsacabra.

A banda, l'Associació de propietaris forestals Valls del Montcau i la de Bages-Vallès hi desenvolupen la seva activitat dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, i el Parc de Serralada Litoral té un conveni amb l’Associació de Propietaris de la Serralada Litoral Central per tal de fer gestió forestal sostenible dins l’àmbit del parc.

Totes aquestes associacions de propietaris forestals compten amb el suport de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.

#language("interest")