caes

Gestió forestal als parcs naturals

Navegació

Terreny forestal arbrat


Més del 90% de la superfície dels espais naturals Protegits que gestiona la Diputació de Barcelona, és forestal, excepte al Parc de la Serralada de Marina que arriba al 80%. Quant als terrenys forestals arbrats, és a dir aquells on la cobertura arbòria supera el 5%, són els que predominen als espais naturals protegits del Montseny, Montesquiu, Guilleries, Serralada Litoral i del Montnegre i el Corredor, sent més del 75% del terreny. A la Serralada de Marina, Garraf, Olèrdola i Foix, la cobertura arbrada és molt menor a causa de la recurrència de grans incendis forestals, sobretot durant les dècades dels 80 i 90. En aquests espais, el bosc no representa més del 30% de les seves superfícies respectives.

 

 

 

 
 

#language("interest")