caes

Gestió forestal als parcs naturals

Navegació

Conveni ELFOCAT


L'Associació d'Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya (ELFOCAT) agrupa els ens locals públics amb patrimoni forestal o amb gran vinculació amb el sector forestal de Catalunya.

Des de l'any 2012, la Diputació té signat amb ELFOCAT un conveni per a la millora de la gestió del bosc públic i la divulgació dels valors del bosc davant la societat. Dins d'aquest conveni, es dona suport a diferents activitats de divulgació i formació pel millor coneixement del sector forestal.

#language("interest")

Contacte

Servei de Gestió de Parcs Naturals

Comte d'Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona
s.gestioparcsn@diba.cat
Tel. 934 022 484