caes

Gestió forestal als parcs naturals

Navegació

Restauració i millora


Es consideren treballs de restauració i millora aquells que es realitzen amb l'objectiu d'afavorir la qualitat i vitalitat de la massa forestal, així com la seva estabilitat davant de pertorbacions i accelerar la seva recuperació un cop han succeït aquestes.

Els diferents tipus de treballs de millora executats els darrers anys han consistit bàsicament en aclarides de plançoneda, aclarides de millora i selecció de tanys en planifolis.

Aquests treballs han comptat en la seva majoria del finançamet de l'Obra Social "la Caixa" gràcies a varis convenis signats des de l'any 2003 entre aquesta entitat i la Diputació de Barcelona.

 

 

 

 

 

 

 

 

#language("interest")

Contacte

Servei de Gestió de Parcs Naturals

Comte d'Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona
s.gestioparcsn@diba.cat
Tel. 934 022 484