caes

Gestió forestal als parcs naturals

Navegació

Línies d'ajut


Cada any, l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals, publica una línea d'ajuts que entre d'altres accions, vol promoure la gestió forestal en finques privades amb algun instrument d'ordenació (pla tècnic o pla simple) aprovat. Se subvencionen principalment les següents actuacions:

  • treballs silvícoles que no tenen una rendibilitat econòmica (estassades, acordonament i eliminació de restes)
  • despeses destinades a reparar danys causats per incendis, nevades o flagells
  • creació i manteniment de xarxa viària en els plans de gestió

 

L'atorgament d'ajuts durant els darrers anys i dins l'àmbit dels diferents parcs s'exposa en el següent gràfic:

 

 

La suma total d'ajus atorgats entre l'any 2000 i 2014 ha estat de 1.760.083,57 euros.

 

#language("interest")