caes

Parc de la Serralada Litoral

Navegació

Avisos i alertes


En aquesta secció trobareu avisos i alertes d'interès per a l'usuari.

Batudes de senglar


(Cliqueu damunt del mapa per ampliar-lo).

 

  


 


Text informatiu:

A partir del 3 de desembre de 2023 i fins al 31 de març del 2024 la normativa vigent estableix l’obligatorietat, en determinats espais naturals com el Parc de la Serralada Litoral, de què les societats de caçadors comuniquin les batudes de senglar al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de forma prèvia al seu inici, sense que s’estableixi un termini mínim per fer-ho (RESOLUCIÓ ACC/929/2023, de 17 de març).

Aquest departament dona trasllat al Consorci del Parc de la Serralada Litoral de les batudes previstes en el seu àmbit.

Des de l’inici de la temporada de caça del senglar al setembre i fins que no arribi aquesta data, les societats de caçadors poden comunicar igualment les batudes tant a la Generalitat de Catalunya com directament al Parc

En aquest apartat podeu consultar la informació rebuda al Parc abans de les 15 h dels divendres laborables o de les vigílies de festius.

Cal que tingueu present que en alguns casos la planificació de la batuda no permet a les societats de caçadors informar amb l’antelació necessària per a què pugueu trobar la informació oportuna en aquest espai.

Per la vostra seguretat respecteu la senyalització de les zones de batuda i eviteu accedir-hi. Tingueu també present que per millorar la seguretat, els ajuntaments d’acord amb les societats de caçadors poden restringir l’accés a les zones de batuda per determinats camins i vies transitables mentre duri l’activitat de caça.


 


La Diputació de Barcelona acorda amb la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de Caça un protocol per millorar la seguretat de les batudes de caçadors als parcs naturals


Nou protocol per millorar la seguretat de les batudes de caçadors als parcs naturals

La Diputació de Barcelona ha acordat amb la Generalitat de Catalunya i la representació territorial a Barcelona de la Federació Catalana de Caça elaborar un protocol de bones pràctiques i millores de seguretat en el desenvolupament de les batudes del porc senglar dins els espais naturals gestionats per aquesta institució.

Més informació: L'Informatiu dels Parcs

25 de febrer de 2021

Avís de batuda de caça