Continguts

 

Els continguts són adients per treballar una part de les competències bàsiques establertes en el currículum de 6è d’educació primària. Fonamentalment, el programa és adequat per a les àrees curriculars específiques de coneixement del medi natural, social i cultural i d’educació per a la ciutadania. També desenvolupa la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, social i ciutadà i la competència d’aprendre a aprendre.

Alguns dels continguts que s’hi expliquen són:

  • Coneixement del món dels éssers vius i valoració de la responsabilitat de les persones envers els animals i les plantes
  • Coneixement sobre les persones i la salut
  • Coneixement sobre la nostra societat, les persones i les cultures que l’integren, l’entorn on vivim i els espais comuns que compartim

 

  

interest