caes

Xarxa de Parcs

Fil·loxera

 

Insecte de l'ordre dels homòpters que viu paràsit exclusivament sobre els ceps, es nodreix de la seva saba i acaba provocant la mort de la planta al cap d'uns tres anys. Arriba a Europa procedent d'Amèrica del Nord de manera accidental el 1863. El 1879 penetra a Catalunya per l'Empordà amb un avanç imparable i conseqüències catastròfiques. L'any 1888 entra la Garraf i al Penedès. La replantació de les vinyes afectades amb peus americans, immunes a la plaga, no evita la devastació de la major part de les vinyes catalanes. La fil·loxera comprta una greu crisi social al camp català: els contractes de rabassa morta són substituïts per altres menys favorables als viticultors, que han d'associar-se sindicalment.

13108 Visualitzacions

#language("interest")

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa