caes

Xarxa de Parcs

ZEC

 

Zona d'especial conservació. En la fase tercera de Xarxa Natura 2000 els llocs d'importància comunitària són designats com a Zones d'Especial Conservació.

ZEPA

 

Zona d'especial protecció per a les aus. Aquest terme va ser definit en la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació de les aus silvestres. Les ZEPAS seran automàticament designades com a ZEC.

11941 Visualitzacions

#language("interest")

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa