caes

Documentació i publicacions

Navegació

Estudis de recerca


La Xarxa de Parcs Naturals té un ampli recull d'estudis fruit d'experiències en el camp de la conservació i el seguiment  de la biodiversiat en els espais naturals. Bona part d'aquestes experiències es presenten en les Trobades d'Estudiosos que es realitzen amb perioricitat quadrienal. En aquest apartat podeu fer cerques, per espai natural, per matèria i per text lliure, dels diferents estudis que realitzen els investigadors als espais naturals.

#language("interest")

Contacte

Comte d'Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona
A/e: xarxaparcs@diba.cat
Tel. 934 022 843
Fax 934 022 439