Programes de seguiment d'ocells: SOCC i SYLVIA


L'Institut Català d’Ornitologia (ICO) és una associació que es dedica a l’estudi i seguiment dels ocells i els seus hàbitats amb l’objectiu d’obtenir informació sòlida i imparcial que contribueixi significativament en les polítiques de conservació de la biodiversitat. En les darreres dècades l’ICO ha desplegat a Catalunya diversos programes de seguiment o monitoratge d’ocells.

Els dos programes principals per donar suport a la gestio dels parcs, i en els quals ha col·laborat la XPN des del principi, són:

En algun dels parcs de la XPN també es realitzen altres estudis i seguiments com els indicadors anuals de les poblacions de perdius per conèixer l'evolució de les poblacions subjectes a explotació cinegètica i estudis d’espècies amenaçades.

Seguiment d'Ocells Comuns de Catalunya (SOCC)


El SOCC té com a principal objectiu conèixer les tendències temporals que es produeixen en l'abundància dels ocells comuns, factor essencial per poder determinar l'estat de conservació de moltes espècies d'ocells i dels ambients on viuen. És un programa que es duu a terme anualment en uns tres-cents itineraris arreu de Catalunya i dins de la XPN existeixen més de cinquanta itineraris dissenyats per tal de cobrir correctament tant la superfície com la diversitat d'hàbitats de tots els parcs.

 

 

 

Xarxa d'estacions d'anellament d'esforç constant (SYLVIA)


El SYLVIA té com a objectiu conèixer les tendències poblacionals i els paràmetres demogràfics de les poblacions d'ocells de Catalunya mitjançant una quarantena d'estacions d'anellament que permeten marcar de manera individual cada ocell capturat i alliberat, de manera que els canvis en la quantitat d'ocells capturats anualment permet determinar variacions poblacionals i estudiar paràmetres vitals com la productivitat, l'èxit reproductor i la supervivència de cada espècie. Dins de la XPN, hi ha establertes nou estacions permanents que representen els hàbitats més representatius de la província de Barcelona.

 

Rossinyol bord (Cettia cetti) anellat. Autor: Xavier Larruy

interest