caesen

Parc del Garraf

Navigation

Situació i accessos


El Parc del Garraf es troba entre les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, al sector Sud-Oest de l'anomenada Serralada litoral catalana. Els seus límits són la vall inferior del Llobregat, la mar Mediterrània i la depressió del Penedès.

Ocupa una extensió de 12.820 hectàrees. El parc el formen dues grans unitats ben diferenciades geològicament: una, de roques calcàries, i dolomies i una petita banda de gresos vermellosos, a l'extrem oriental del parc.
 

Autopistes

AP-7, sortides 28, 29 i 30

Carreteres

C-32 i C-31 sortides 41 N (Les Botigues)  i 42 S (Port Ginesta-Garraf) 
N-340
 

   

#language("interest")