Avisos i alertes


En aquesta secció trobareu avisos i alertes que cal conèixer per visitar el parc.

Batudes de senglar


 


Manca d'oxigen en avencs


Avenc de la Sibinota

Avís informatiu

S'han detectat valors anormals de concentracions d'oxigen a l'avenc de la Sibinota. Recomanem a tots els practicants d'espeleologia que s'abstinguin de visitar-lo si no van proveïts d'un detector de gas O2.

Podeu fer el seguiment de l'estat de l'avenc de la Sibinota a la web de la Federació Catalana d'Espeleologia

En alguns avencs es pot detectar manca d'oxígen. Per saber l'estat d'oxigen actual, ja que pot variar, cal que consulteu la web de la Federació Catalana d'Espeleologia.

 

Erugues urticants


En els darrers anys, s'ha detectat una gran proliferació d'erugues urticants de l'espècie Lymantria dispar (eruga peluda del suro) en algunes zones del parc.

En algunes èpoques de l'any i en determinades zones es realitzen tractaments per a controlar-la, d'acord amb les indicacions dels tècnics de la Generalitat de Catalunya.

Es recomana no tocar-les ni agafar-les i anar amb precaució.

 

 

 

 

Espeleologia


Inhabilitada la pràctica de l'espeleologia a l'Avenc del Canal Negre

Fa poc, un equip format per membres dels departaments d'Ecologia i Paleontologia de la Federació Catalana d'Espeleologia va anar a la recerca de la boca de l'Avenc del Canal Negre, de 120 m de fondària, ja que es sospitava que l'explotació de la Pedrera del Corral de Can Brouac l'havia destruït (més informació). Vam trobar les seves boques en un perillós talús sobre una feixa de la pedrera. L'aproximació ja va ser complicada, situats a la base on haurien de ser les boques, encara s'ha d'efectuar una escalada sobre blocs inestables.

Arribats a l'avenc l'exploració esdevé molt arriscada, quantitat de blocs en estat precari ens fan desistir de baixar el pou que s'obra sota nostre. Entenem que l'antiga boca queda escapçada, i les boques actuals son forat entre les roques, moltes bellugadisses. La cavitat es va enfondrant, sobre tot després de ploure, i sembla que estigui buscant el seu equilibri. Per tot aixó, des de la Federació Catalana d'Espeleologia desaconsellem la seva exploració. Malgrat tot, i com la pedrera on s'ubica la cavitat resta pendent de restauració, aquesta FCE demanarà es preservi aquesta gran cavitat pel seu interes geològic i paleontològic. 

http://www.espeleologia.cat/