caesen

Parc del Garraf

Navigation

Avisos i alertes


En aquesta secció trobareu avisos i alertes que cal conèixer per visitar el parc.

Espeleologia


Inhabilitada la pràctica de l'espeleologia a l'Avenc del Canal Negre

Fa poc, un equip format per membres dels departaments d'Ecologia i Paleontologia de la Federació Catalana d'Espeleologia va anar a la recerca de la boca de l'Avenc del Canal Negre, de 120 m de fondària, ja que es sospitava que l'explotació de la Pedrera del Corral de Can Brouac l'havia destruït (més informació). Vam trobar les seves boques en un perillós talús sobre una feixa de la pedrera. L'aproximació ja va ser complicada, situats a la base on haurien de ser les boques, encara s'ha d'efectuar una escalada sobre blocs inestables.

Arribats a l'avenc l'exploració esdevé molt arriscada, quantitat de blocs en estat precari ens fan desistir de baixar el pou que s'obra sota nostre. Entenem que l'antiga boca queda escapçada, i les boques actuals son forat entre les roques, moltes bellugadisses. La cavitat es va enfondrant, sobre tot després de ploure, i sembla que estigui buscant el seu equilibri. Per tot aixó, des de la Federació Catalana d'Espeleologia desaconsellem la seva exploració. Malgrat tot, i com la pedrera on s'ubica la cavitat resta pendent de restauració, aquesta FCE demanarà es preservi aquesta gran cavitat pel seu interes geològic i paleontològic. 

http://www.espeleologia.cat/

No està permès baixar sense analitzador de gasos a l’avenc de la Sivinota i a l’avenc de l’Emili Sabaté

Manca d'oxigen en avencs


Situació dels avencs propers a l’abocador de la Vall de Joan

 

A partir del seguiment periòdic de les cavitats properes a l’abocador de la Vall de Joan i puntualment de la resta del massís, la Federació Catalana d’Espeleologia i el Parc del Garraf informen que:

En referència a l’impacte hídric:

Després de l’episodi contaminant de la surgència de la Falconera, ocorregut durant la tardor i l’hivern de 2018, els paràmetres químics semblen indicar que l’episodi ja ha passat i que l’aqüífer est troba als nivells habituals de la Falconera d’abans del 2018.

En referència a l’impacte a les atmosferes cavernàries:

Els valors de concentracions d’O2 i CO2 mesurats en les cavitats varien en el temps; encara i així, s’ha confirmat la tendència a l’alça en CO2, una baixada en O2 molt significativa i la presència puntual de metà (CH4).

Per aquesta raó, ES RESTRINGEIX TEMPORALMENT la visita o exploració als següents avencs amb atmosferes letals:

  • Avenc de la Ruda
  • Avenc d’Aritjols
  • Avenc de Ramon Valls
  • Avenc de la Sibinota / Sivinota

La restricció romandrà fins que es recuperin el nivells de seguretat,  per la qual cosa la FCE ha implementat un seguiment en continu, de el qual anirà informant.

Els avencs, amb atmosferes molt empobrides en oxigen, indicats a continuació NO es poden visitar sense un detector de gas d’oxigen. Cal sondejar els pous abans de baixar-los ja que el CO2 s’acumula en profunditat:

  • Avenc Carles Selicke
  • Avenc del GIESC
  • Avenc de l’Asensi
  • Avenc del Llamp

Per la resta de cavitats de la zona de Campgràs es recomanable utilitzar el detector. No seguir aquestes indicacions pot suposar patir un greu accident.

 

  • La Federació té analitzadors de gasos a disposició dels Clubs, i el Parc en té un a la Pleta a disposició dels espeleòlegs.

La reducció de producció d'energia de biogàs (per part de l’abocador) es correspon amb la tendència a partir de la qual els avencs van començar a empobrir-se en O2 (descens molt marcat des del 2013). S'ha d'investigar la relació entre l'explotació del biogàs i el contingut de gasos de les atmosferes cavernàries.

La comissió de salut i control ambiental de la FCE seguirà treballant en el seguiment de la contaminació de les atmosferes de les cavitats d’aquesta zona.

(11 de novembre de 2019) 

 

 

Erugues urticants


En els darrers anys, s'ha detectat una gran proliferació d'erugues urticants de l'espècie Lymantria dispar (eruga peluda del suro) en algunes zones del parc.

En algunes èpoques de l'any i en determinades zones es realitzen tractaments per a controlar-la, d'acord amb les indicacions dels tècnics de la Generalitat de Catalunya.

Es recomana no tocar-les ni agafar-les i anar amb precaució.

 

 

 

 

 

 

#language("interest")