Montesquiu

Oficina del Parc del Castell de Montesquiu. Masoveria del Castell

Situada a la masoveria del Castell, és un equipament de suport administratiu que facilita la relació entre els ajuntaments dels municipis del parc, els seus habitants i l'administració gestora, així com també amb els visitants. S'hi poden adquirir publicacions sobre el parc.

Horari : feiners de 8 a 14.30 h
Adreça postal:
Masoveria del Castell
08585 Montesquiu
Tel. 934 727 600 | 938 529 234
Fax. 938 529 005
A/e: p.montesquiu@diba.cat

interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa