Aplicacions mòbils


Totes les app de la Xarxa de Parcs Naturals disponibles per Android i iOS, configurables en català i castellà i gratuïtes. Descarrega-te-les!

Parcs Naturals, la nova app que recull tota la informació d'onze parcs; les activitats, els equipaments, els serveis, el temps i notificacions push.

Itineraris Parcs, l'app per planificar els itinerarais senyalitzats de la Xarxa de Parcs Naturals. Més de 200 itineraris i més de 650 elements d'interès.

Parc Agrari, l'app amb informació dels conreus de fruites i hortalisses i la compra a pagès al Parc.

Parc a taula, l'app dels amb informació del programa Parc a taula.

 

 

interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa