Parc Agrari Jornades tècniques
nov.
13
2019


Fertilització del sòl i gestió de les dejeccions ramaderes al Baix Llobregat

Detall programa

Detall programa

Horari d'inici: 17 h

Horari complet:
de 17 a 20 h

Lloc: Masia de Can Comas - Centre d' Informació i Gestió del Parc Agrari del Baix Llobregat
Camí de la Ribera, s/n
El Prat de Llobregat

Organitzadors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Telèfon: 933 788 190 (Masia Can Comas)

A/e: parcagrari@diba.cat 

Públic a qui va dirigida l'activitat: Científic/estudiós

Accés: gratuït

Descripció:El Decret 153/2019 regula la gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, estableix mesures dirigides a reduir i prevenir la contaminació deguda als nitrats d’ origen agrari. També aprova el programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables designades a Catalunya en compliment de la Directiva de Nitrats.

Les noves normes establertes són aplicables a les tasques de gestió de dejeccions i altres fertilitzants nitrogenats que es fan a tota Catalunya. Per aquest motiu, és necessari recalcar que hi ha referències del Decret que són aplicables tant en zones vulnerables com en zones no vulnerables, tret d’aquelles en què s’indica específicament que només ho són per a zones vulnerables. Així mateix, modifica molts aspectes fonamentals pel que fa a la gestió a l’explotació ramadera i a la fertilització, i desplega algunes disposicions que repercuteixen directament sobre agricultors i ramaders en cas de no complir-les.

En aquesta sessió informativa s’abordaran els trets més rellevants de la nova normativa que és d’aplicació tant a ramaders com a agricultors.
Programa

17.00 h Presentació de la sessió. Sr. Joan Valhonrat, cap de l'Oficina Comarcal del DARP al Vallès Occidental
17.15 h Introducció
17.30 h Criteris normatius per a garantir la correcta gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització Sr. Lluís Bosch Puig. Enginyer Agrònom. Professor Producció Animal. EPS. UdG.
• Aspectes ramaders
• Aspectes agrícoles

18.30 h Casos Pràctics de fertilització en horta i fruita al Baix Llobregat . Sr. Pere Villar. Responsable Agronòmic de ILERSAT
19.30 h Precs i preguntes
20.00 h Cloenda de la sessió
 


Categories: Parc Agrari, Jornades tècniques,

compartir