Subvencions a ajuntaments


 • Convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per finançar les despeses de transport escolar de la campanya "Coneguem els nostres parcs” 2018
  Data de publicació: 02/08/2017
  Butlletí: BOP
  Termini presentació sol·licituds: fins al 29/09/2017
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància

  Lloc presentació sol·licituds: en qualsevol dels registres de la Diputació de Barcelona així com qualsevol lloc que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de Règim de les Administracions Públiques i del Procediment comú.

   

  Termini presentació justificació 2018: fins l'1 d'octubre de 2018


  Documents addicionals:
 • Subvencions instal·lació calderes i xarxes de calor municipals amb estella forestal o llenya
  Data de publicació: 12/12/2016
  Butlletí: BOPB
  Termini presentació sol·licituds: fins al transcorreguts 30 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació al BOPB
  Bases de la convocatòria: Bases
  Instància: Instància
  El text complet de la convocatòria es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
  Documents addicionals:

interest