El sot de l'Infern

Data: 07/01/2011

Lloc: Parc Natural del Montseny

Autor vídeo: Ormobook

Productor: Diputació de Barcelona

Descripció:

https://www.diba.cat/parcs/itineraris/

Durada: 4:00