L'Home i el Montseny

Data: 15/03/2006

Lloc: Centre d'Informació de Can Casades

Autor vídeo: Ateva Comunicació

Productor: Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

Descripció:

L'audiovisual tracta de l'evolució del poblament al massís, des dels íbers fins a l'actualitat. Es projecta al Centre d'Informació de Can Casades (Santa Fe del Montseny) els dies feiners i festius de 10 a 14 h i de 15 a 16:30 h.

Durada: 26:32