Compromís del parc


El parc natural del Montseny està acreditat amb la Carta des de l'any 2011 i a finals de 2014, 10 empreses van obtenir també aquest reconeixement després d'un procés de concreció de compromisos per avançar en un model de turisme sostenible i assegurar la seva vinculació amb el Montseny.

 

L'àmbit de la CETS del Montseny abarca més territori que el propi parc natural, sent partícips del projecte més de 27 municipis. La certificació d'aquestes empreses amb la CETS és el reconeixement a la seva voluntat de participar en l'estratègia turística del Montseny i d'oferir uns serveis de qualitat basats en el desenvolupament sostenible.

interest

Mapa del Montseny

Mapa del Montseny

Mapa de Sant Llorenç

Mapa del Montseny