La Carta Europea de Turisme Sostenible


La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una eina de gestió que ajuda a les àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l'activitat turística, tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població local i les empreses turístiques locals.

La CETS neix amb la idea de garantir que l'ús públic del parc natural es desenvolupi de forma compatible amb la conservació minimitzant els impactes negatius que pot tenir el turisme, així com per contribuir al desenvolupament socioeconòmic local que genera l'activitat turística.

 

La Carta s'estructura en10 principis fonamentals:

 1. Treballar en col·laboració. Implicar a totes les parts relacionades amb el turisme del parc natural al desenvolupament i gestió de l'espai natural.
 2. Definir una estratègia i pla d'acció a mig termini (5 anys) a favor d'un desenvolupament turístic sostenible.
 3. Protecció i valorització del patrimoni natural i cultural.
 4. Oferir una experiència d'alta qualitat als visitants.
 5. Proporcionar informació adequada als visitants.
 6. Promocionar productes turístics genuïns.
 7. Ampliar els coneixements sobre els temes de l'espai natural protegit i la sostenibilitat.
 8. Garantir la millora de l'activitat turística sense que es redueixi la qualitat de vida de la població local.
 9. Augmentar els beneficis del turisme per l'economia local.
 10. Controlar el flux de visitants per reduir els impactes negatius.

 

Els objectius fonamentals de la Carta són:

 • Fomentar el coneixement i suport als espais protegits d'Europa per tal que les generacions futures puguin disfutar d'aquests espais.
 • Millorar el desenvolupament i gestió del turisme dels espais protegits tenint en compte les necessitats del medi ambient, dels residents locals, empreses i visitants.

 

La participació és un dels elements essencials de la CETS. El procés de participació implica la col·laboració, cooperació i consens entre tots els agents implicats en l'oferta turística de la zona per elaborar una estructura de turisme sostenible al parc natural. La CETS ho contempla de la següent manera.

El procés per l'obtenció de la Carta suposa un gran esforç pels gestors de l'espai. Implica mantenir una relació estreta de col·laboració amb els actors locals (administracions públiques, empresaris turístics, associacions...) per definir de manera conjunta, a través d'un minuciós procés participatiu, una estratègia i un pla d'acció a 5 anys per desenvolupar un turisme sostenible al territori.

 

El procés d'adhesió a la Carta implica la redacció d'un dossier de candidatura que ha d'incloure:

 • Una definició de l'àmbit d'aplicació de la Carta.
 • Una diagnosi del patrimoni natural, cultural i històric de la zona i del desenvolupament econòmic i social.
 • Una avaluació dels visitants del parc natural actuals i futurs.
 • Un conjunt d'objectius estratègics d'acord amb els principis de turisme sostenible.
 • El desenvolupament dels objectius estratègics a través d'un pla d'acció.
 • Cronograma de les actuacions.
 • Establir unes mesures o indicadors de seguiment del pla d'acció.

 

Per a més informació:

interest

Contacte

Parc Natural del Montseny

Masia Mariona

Ctra. BV-5119, km 2,5

Mosqueroles

08479 Fogars de Montclús

Tel. 938 475 102

A/e: p.montseny.cets@diba.cat

 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Ctra. BV-1221 de Terrassa a Navarcles, km 14,8

Apartat de Correus 71

08230 Matadepera

Tel. 938 318 350

A/e: p.santllorenc.cets@diba.cat

 

Parcs del Garraf i Olèrdola

Crta. de Ratpenat a Plana Novella, km 3,5

08870 Sitges

A/e: p.garraf.qualitat@diba.cat

Tel. 935 971 819

 

Parc del Foix

C/ Castell, 31

08729 Castellet i la Gornal

A/e: p.garraf.qualitat@diba.cat

 

Mapa del Montseny

Mapa del Montseny

Mapa de Sant Llorenç

Mapa del Montseny