caes
Turisme sostenible als espais naturals

Turisme sostenible als espais naturals

Navegació

La Carta Europea de Turisme Sostenible


La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una eina de gestió que ajuda les àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l'activitat turística, tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població local i les empreses turístiques locals.

La CETS neix amb la idea de garantir que l'ús públic del Parc Natural es desenvolupi de forma compatible amb la conservació del territori, tot minimitzant els impactes negatius que pot tenir el turisme, així com per contribuir al desenvolupament socioeconòmic local que genera l'activitat turística.

La Carta s'estructura en 5 principis fonamentals:

 1. Donar prioritat a la conservació. Una prioritat fonamental per al desenvolupament i la gestió del turisme sostenible és protegir el patrimoni natural i cultural de la zona i augmentar la consciència, la sensibilització i la valorització d’aquest.
 2. Contribuir al desenvolupament sostenible. El turisme sostenible ha de seguir els principis del desenvolupament sostenible, que suposa abordar tots els aspectes del seu impacte ambiental, social i econòmic a curt i llarg termini.
 3. Fer participar tots els agents implicats. Tots els agents implicats pel turisme sostenible haurien de participar en decisions sobre el seu desenvolupament i gestió, i cal fomentar el treball en associació.
 4. Planificar el turisme sostenible de manera efectiva. El desenvolupament i la gestió del turisme sostenible s'ha de guiar per un pla ben definit que estableixi els objectius i les accions acordats.
 5. Promoure la millora contínua. El desenvolupament i la gestió del turisme ha de proporcionar una millora contínua en els impactes ambientals sostenibles, la satisfacció dels visitants, el rendiment econòmic, la prosperitat local i la qualitat de vida, que requereixen un seguiment i informes periòdics sobre els progressos i els resultats.

                               

 

Els objectius fonamentals de la Carta són:

 • Fomentar el coneixement i suport als espais protegits d'Europa per tal que les generacions futures puguin gaudir d'aquests espais.
 • Millorar el desenvolupament i la gestió del turisme dels espais protegits tenint en compte les necessitats del medi ambient, dels residents locals, empreses i visitants.

La participació és un dels elements essencials de la CETS. El procés de participació implica la col·laboració, cooperació i consens entre tots els agents implicats en l'oferta turística de la zona per elaborar una estructura de turisme sostenible al Parc Natural.

El procés per a l'obtenció de la Carta suposa un gran esforç per als gestors de l'espai. Implica mantenir una relació estreta de col·laboració amb els actors locals (administracions públiques, empresaris turístics, associacions...) per definir de manera conjunta, a través d'un minuciós procés participatiu, una estratègia i un pla d'acció a 5 anys per desenvolupar un turisme sostenible al territori.

El procés d'adhesió a la Carta implica la redacció d'un dossier de candidatura que ha d'incloure:

 • Una definició de l'àmbit d'aplicació de la Carta.
 • Una diagnosi del patrimoni natural, cultural i històric de la zona i del desenvolupament econòmic i social.
 • Una avaluació dels visitants del parc natural actuals i futurs.
 • Un conjunt d'objectius estratègics d'acord amb els principis de turisme sostenible.
 • El desenvolupament dels objectius estratègics a través d'un pla d'acció.
 • Cronograma de les actuacions.
 • Establir unes mesures o indicadors de seguiment del pla d'acció.

Per a més informació:

#language("interest")

Contacte

Parc Natural del Montseny
Masia Mariona
Ctra. BV-5119, km 2,5
Mosqueroles
08479 Fogars de Montclús
Tel. 938 475 102
p.montseny.cets@diba.cat

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Ctra. BV-1221 de Terrassa a Navarcles, km 14,8
Apartat de Correus 71
08230 Matadepera
Tel. 938 318 350
p.santllorenc.cets@diba.cat

Parcs del Garraf i Olèrdola
Crta. de Ratpenat a Plana Novella, km 3,5
08870 Sitges
Tel. 935 971 819
p.gof.cets@diba.cat

Parc del Foix
C/ Castell, 31
08729 Castellet i la Gornal
Tel. 977 670 169
p.gof.cets@diba.cat

 

Mapa del Montseny

Mapa del Montseny

Mapa de Sant Llorenç

Mapa del Montseny