La Carta i les empreses


El parc natural del Montseny està acreditat amb la Carta Europea de Turisme Sostenible des de l'any 2011 i a finals de 2014, 10 empreses van obtenir també aquest reconeixement després d'un procés de concreció de compromisos per avançar en un model de turisme sostenible i assegurar la seva vinculació amb el Montseny. Us presentem a continuació quin és el procés a seguir i els beneficis i compromisos que es poden obtenir com a empresa acreditada amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. (empreses CETS)


Empreses CETS del Montseny


 

 Què cal fer per obtenir l'acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Montseny?

 

Quins beneficis es poden obtenir?

 

 • Establir una estreta col·laboració entre els equips gestors dels espais naturals protegits i les empreses turístiques de la zona, basat en compromisos mutus per avançar cap a un turisme més sostenible.
 • Diferenciar-se, a partir de la pròpia acreditació amb la CETS, pel seu compromís voluntari amb el desenvolupament turístic sostenible com a valor afegit a la seva oferta turística.
 • Participar en un marc de treball i de sinèrgia amb altres empreses acreditades del territori 

 

 Requisits i compromisos de les empreses:

 

 Tipologies d'empreses que s'hi poden adherir: allotjaments, restaurants, empreses agroalimentàries o d'artesania amb servei de visita (espai per a la recepció i acollida de visitants i horari de visites pel públic), empreses de turisme actiu (guiatge, educació ambiental, activitats)

 1. Complir la legislació vigent que li resulti d'aplicació
 2. Estar ubicada o desenvolupar les seves activitats dins l'àmbit de la CETS (27 municipis)
 3. Desenvolupar una  activitat compatible amb l'estratègia turística del territori
 4. Participar de forma activa en els òrgans de participació propis de la CETS, és a dir el Fòrum Permanent. Es concreta en l'assistència al 50% de les reunions del Fòrum Permanent (assemblea de la CETS) o del Grup de Treball i excusar l'assistència al 50% de les reunions a les quals no s'assisteixi.
 5. Tenir una antiguitat d'un any com a empresa en els òrgans de participació de la CETS, és a dir, el Fòrum o del Grup de Treball, en el moment d'iniciar el procés d'adhesió.
 6. Elaborar, en col·laboració amb l'assessorament de l'espai natural protegit, un programa d'actuacions per l'empresa a tres anys vista que compleixi els principis de la CETS, emmarcats en el desenvolupament turístic sostenible.

 

Compromisos de l'espai protegit amb les empreses CETS:

 

Pel que fa a la promoció i difusió específica de les empreses acreditades

 

 • Discriminar positivament les empreses adherides fent especial difusió als centres i punts d'informació del parc, i al material de divulgació de l'espai natural protegit (webs, mapes de l'espai protegit, fulletons, etc.).
 • Facilitar informació de les empreses adherides per fer-ne promoció en l'àmbit europeu per part d'entitats i administracions responsables de promoció turística (TURESPAÑA, Federació Europarc, etc.).
 • Donar a conèixer les empreses acreditades en les activitats en les que el Parc Natural del Montseny participi i estiguin relacionades amb l'àmbit d'ús públic. Per exemple: jornades, congressos, intercanvis amb altres parcs, etc.
 • Prioritzar les empreses acreditades amb la CETS en les activitats del Parc: allotjament de visites, menjars amb persones invitades pel Parc, etc.

 

Pel que fa als aspectes econòmics

 

 • Considerar l'adhesió a la CETS com un mèrit valorable a les línies de subvenció que gestiona el parc natural i l'administració turística.
 • Subvencionar el propi procés d'adhesió d'empreses a la CETS

 

Pel que fa a les activitats formatives i informatives

 

 • Afavorir a les empreses turístiques adherides a la Carta vers les que no ho estan en el moment de seleccionar els destinataris d'accions formatives que organitzi el parc.
 • Facilitar regularment a les empreses adherides informació sobre l'espai natural i en especial sobre el desenvolupament del Pla d'acció, així com estadístiques dels visitants i altra informació del seu interès
 • Organitzar i col·laborar activament en l'organització d'activitat formatives (jornades, tallers, visites d'intercanvi, etc.) sobre el Montseny, la qualitat turística i la sostenibilitat
 • Organitzar i dinamitzar un Grup de Treball específic integrat per les empreses adherides a la CETS per a facilitar la informació entre aquestes així com amb l'espai protegit

 

interest

Contacte

Parc Natural del Montseny

Masia Mariona

Ctra. BV-5119, km 2,5

Mosqueroles

08479 Fogars de Montclús

Tel. 938 475 102

A/e: p.montseny.cets@diba.cat

 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Ctra. BV-1221 de Terrassa a Navarcles, km 14,8

Apartat de Correus 71

08230 Matadepera

Tel. 938 318 350

A/e: p.santllorenc.cets@diba.cat

 

Parcs del Garraf i Olèrdola

Crta. de Ratpenat a Plana Novella, km 3,5

08870 Sitges

A/e: p.garraf.qualitat@diba.cat

Tel. 935 971 819

 

Parc del Foix

C/ Castell, 31

08729 Castellet i la Gornal

A/e: p.garraf.qualitat@diba.cat

Mapa del Montseny

Mapa del Montseny

Mapa de Sant Llorenç

Mapa del Montseny