Garraf

Programa de seguiment i conservació de l'àliga perdiguera o cuabarrada

Al Centre d'Informació la Pleta es pot visitar una exposició permanent sobre el programa del Pla de seguiment i conservació de l'àguila perdiguera que, des de fa anys, es fa d'aquest rapinyaire al Parc del Garraf. L'àguila perdiguera o cuabarrada és una espècie catalogada vulnerable i és un perfecte bioindicador de l'estat de conservació dels espais naturals.

A la mostra es poden veure imatges en temps real de la vida de l'àguila mijantçant videocàmeres que observen de forma permanent els llocs de nidificació, a banda del radioseguiment que se'n fa, sense que això suposi cap destorb per als exemplars. De les 65 parelles que hi ha a Catalunya, n'hi ha 3 d'establertes de forma permanent al Parc del Garraf. Aquest és un programa pioner a Catalunya que la Diputació de Barcelona du a terme amb conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i Aeropuertos Españoles (AENA).
Horari : obert tots els dies de 10 a 15 h
Adreça postal:
Centre d'Informació la Pleta
Crta. de Rat Penat a Plana Novella, km 3,5
08870 Sitges
Tel. 935 971 819
Fax. 935 970 892
A/e: p.garraf@diba.cat
Web: http://www.diba.cat/parcsn/parcs/plana.asp?parc=10&m=192

interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa