Montesquiu

Punt d'Informació del Castell de Montesquiu

Ofereix informació sobre el castell i el Parc del Castell de Montesquiu, els itineraris que s'hi poden fer i també sobre les exposicions i activitats que s'hi desenvolupen. Així mateix, es pot trobar informació addicional sobre el territori més proper.

Horari : obert dissabtes i festius, d'11 a 14 h. Durant els mesos d'estiu, obert també de les 16 a 19 h. Els dies laborables també s'ofereix informació a l'Oficina del Parc, ubicada a la Masoveria del Castell, de 9 a 14 h.
Adreça postal:
Castell de Montesquiu
08585 Montesquiu
Tel. 934 727 600 | 938 529 234
Fax. 938 529 005
A/e: p.montesquiu.bisaura@diba.cat

interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa