CAES

Xarxa de Parcs

FAQS - Acampada i pernoctació


Només pots acampar als càmpings i àrees d'acampada autoritzades.

Trobaràs més informació en aquest enllaç: https://parcs.diba.cat/consells-i-regulacions

La pernoctació a l'aire lliure, o bivac, només es permet realitzar en el transcurs d’excursions i travesses que ho facin necessari, en grups reduïts i en horari nocturn, des de la posta de sol fins a l’albada.

No. L’acampada lliure no és permesa en cap de les seves modalitats, incloses les autocaravanes. Consulta els càmpings i les àrees d'acampada, a l'interior o als entorns dels parcs, on sí es pot acampar. Pots ampliar la informació a l’apartat Bones pràctiques. Consells i regulacions.

En les àrees expressament creades o en els llocs específicament indicats a aquest efecte. Les àrees on està permesa expressament l'acampada són aquelles que s'inclouen dins dels equipaments d’un parc o bé els càmpings situats en el seu interior o el seu entorn. Pots ampliar la informació a l’apartat Bones pràctiques. Consells i regulacions.

interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa

Your privacy is our priority

To protect your privacy, before continuing we want to make sure that you know that, both we and our collaborators, use some cookies on the website to facilitate its use:

  • Own and third parties for statistical purposes, with which no user information is collected nor access IP addresses are recorded.
  • Our own and third parties to guarantee basic functioning, such as the user session, and personalization aspects, such as the language of our pages.
    We save the acceptance of cookies for 30 days to improve the browsing experience. Remember that you can delete cookies from your browser.
  • From third parties to show you information from our social networks, such as Facebook, X, YouTube, etc. By accessing these websites you can decide whether or not you accept their privacy and cookie policies.

More information