caes

Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera

Navigation

Catàleg de material d'Equip de Protecció Individual (EPI)


Per tal de complir amb la normativa vigent sobre seguretat i salut laboral, i prevenció de riscos laborals, a continuació us oferim un catàleg del material d'Equip de Protecció Individual (EPI), on es relaciona el material EPI segons tipologies, així com la fitxa individual de petició amb les instruccions que cal seguir per emplenar-la i que s'ha de fer arribar a la Unitat de Suport Logístic de l'Àrea d'Espais Naturals.