Ajuts i subvencions


03/21 - Subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, per a l'any 2018
Fecha de publicación: 21/03/2018
Boletín: BOPB
Plazo presentación instancias: fins al 20 de abril del 2018. El plazo de presentación de las solicitudes empieza el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOPV, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), y finalizará el 20 de abril de 2018.
Bases de la convocatoria: Bases
Instancia: Instància

Documentos adicionales:

interest

Mapa del parque

Mapa del Baix Llobregat