Ajuts i subvencions


Subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, per a l'any 2018
Data de publicació: 21/03/2018
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 20 d'abril del 2018. El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 20 d'abril del 2018.
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

 

Les subvencions concedides hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de gener de 2019.

 

Les justificacions s’hauran de presentar mitjançant model normalitzat ARC_J a través de correu certificat o presencialment  al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí de la Ribera s/n 08820 El Prat de Llobregat.

 

Les justificacions enviades per correu certificat, dins del termini establert, s’anunciaran el mateix dia del seu enviament mitjançant telegrama o al Núm. de fax 933 794 800 al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Instància

Model ARC-J_18

Relació Treballs Propis

 


Documents addicionals:

interest

Mapa del parc

Mapa del Baix Llobregat