Ajuts i subvencions


Subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, per a l'any 2018
Data de publicació: 21/03/2018
Butlletí: BOPB
Termini presentació sol·licituds: fins al 20 d'abril del 2018. El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 20 d'abril del 2018.
Bases de la convocatòria: Bases
Instància: Instància

Documents addicionals:

interest

Mapa del parc

Mapa del Baix Llobregat