caes

Parc Agrari del Baix Llobregat

Navegació

Convocatòries de treball


Les ofertes de treball de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona es regeixen per la normativa establerta en la funció pública.

 

En els següents enllaços, trobareu les vacants temporals o definitives que es produeixen a la plantilla de la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de servecio, així com també places de nova creació per necessitats tecnològiques o d'especialització.

#language("interest")