caes

Xarxa de Parcs

FAQS - Altres


No. Només es poden enterrar o dispersar cendres en els cementiris o espais permesos i habilitats. Tampoc no es poden enterrar o dipositar en urnes.

No. Està prohibit posar qualsevol element d’homenatge (plaques commemoratives, rètols, flors ornamentals o de plàstic, creus, etc.). 

En les zones declarades patrimoni arquitectònic, arqueològic o cultural no és permès utilitzar detectors de metalls. L’ús d’aparells detectors de metalls en zones arqueològiques o paleontològiques està totalment prohibit i, per utilitzar-los, seria necessària una autorització administrativa prèvia.

Les persones que trobin una resta arqueològica per atzar han de comunicar i lliurar el descobriment al Departament de Cultura de la Generalitat o a l’ajuntament corresponent en un termini de 48 hores i, en cap cas, se’n pot donar coneixement públic abans d’haver informat les administracions esmentades. Si la persona es queda amb la troballa, està cometent un delicte de caràcter penal i, si és descoberta, se li decomissaran les peces i les eines com el detector de metalls.

Pots ampliar la informació en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català i en el Curs de protecció del patrimoni cultural.

#language("interest")

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa