caes

Xarxa de Parcs

FAQS - Sol·licituds, tràmits i permisos


Les activitats d'ús públic sobre les quals cal informar als parcs són totes les activitats esportives, turístiques, educatives i de lleure. En l’apartat Tràmits de cada parc es detallen quines són aquestes activitats que cal comunicar al parc, així com els permisos i els terminis per fer-ho. Les sol·licituds es poden fer mitjançant la Seu electrònica.

També en l’apartat Tràmits de cada parc s’explica quins requisits es necessiten per organitzar activitats d’ús públic (esportives, turístiques, educatives i de lleure).

Sí, però en alguns casos cal demanar permís. L’ús dels drons està regulat i cal demanar permís per a gravacions i sessions fotogràfiques, realitzades per productores professionals amb ànim o sense ànim de lucre i per persones no professionals, amb equips superiors al d'una càmera amb trípode. Les sol·licituds es poden fer mitjançant la Seu electrònica.

Quan l’activitat portada a terme per fotografiar, filmar o observar la fauna salvatge pugui comportar molèsties a la fauna, serà necessari fer una sol·licitud amb la descripció de la zona i època de l’any en què es vol portar a terme l’activitat per tal que l’òrgan gestor del parc pugui emetre un informe previ. Les sol·licituds es poden fer mitjançant la Seu electrònica.

Pots ampliar la informació en el DECRET 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge

No es poden fer volar drons d’ús recreatiu per tal que aquests no afectin la nidificació ni el vol de les aus. Consulta la normativa a la web d'AESA.

Per a aquelles activitats que impliquin el sobrevol de drons, sigui quin sigui l'objecte d'aquesta activitat (realització de pel·lícules, reportatges privats de celebracions o similars, documentals, espots publicitaris, activitats esportives, activitats lúdiques organitzades, activitats científiques, etc.), caldrà un informe previ de l'òrgan gestor que fixarà les condicions tècniques que consideri necessàries per tal d'evitar impactes a la fauna, a la gea i a la vegetació. Les sol·licituds es poden fer mitjançant la Seu electrònica.

Pots consultar tota la informació administrativa, ajuts i subvencions a la pàgina web Informació administrativa.

Les consultes relacionades amb el Registre General les pots fer al telèfon 934 022 113 i a l’adreça de correu electrònic registre.general@diba.cat.

Tota la informació la pots consultar a la web Seu electrònica. El telèfon de suport informàtic és el 900 101 934.

Pots adreçar un suggeriment o queixa a través de la bústia de suggeriments en línia. En els centres i punts d’informació existeixen també fulls de suggeriments.

#language("interest")

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa