caes

Xarxa de Parcs Naturals Actes i presentacions
de nov.
17
2022


Presentació del Mapa d’hàbitats terrestres de la província de Barcelona, versió 3

Diputació Barcelona

Diputació Barcelona

Horari d'inici: 11.15 h

Horari complet:
d'11.15 a 13 h

Lloc: Sala d’actes del Pavelló Migjorn
Passeig de la Vall d’Hebron 171, Recinte Mundet, primera planta del Pavelló Migjorn, Bloc A (entrada per carrer Harmonia, accés sud)
Transport públic: Metro L5, parada Montbau
Barcelona

Organitzadors: Gerència de Serveis d’Espais Naturals. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals. Diputació de Barcelona.

Telèfon: 934 122 896

A/e: sec.anater_cataleg@diba.cat 

Públic a qui va dirigida l'activitat: General

Accés: gratuït

Descripció:

La Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona presenta el Mapa d’Hàbitats Terrestres Versió 3 de la província de Barcelona.

La Diputació de Barcelona posa a disposició de tots els ens locals, consultors, acadèmics i ciutadania la localització i identificació dels hàbitats terrestres a tota la província.

Aquest mapa ha estat promogut i coordinat des de la Diputació de Barcelona i ha estat executat per la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració d’experts botànics i ecòlegs, entre els anys 2019 i 2022.

Ha estat elaborat a escala 1:25.000, seguint les especificacions tècniques establertes per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, millorant amb escreix les característiques de les versions anteriors i un nou model de dades. S’han cartografiat més de 65.000 polígons i identificat més de 400 hàbitats CORINE i 70 hàbitats d’interès comunitari (HIC) presents a la província.

S’ha realitzat mitjançant fotointerpretació i treball de camp quan ha estat necessari, de les ortofotografies en color i infraroig més recents de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. També s’han tingut en compte les versions anteriors, els mapes d’hàbitats 1:10.000 dels parcs naturals i altra informació cartogràfica complementària.

Consta de dues capes vectorials digitals: una de polígons i una de punts. Els hàbitats CORINE amb una superfície superior a 15.000 m2 s’han representat amb un polígon. Els hàbitats amb una superfície inferior s’han representat amb un punt. En ambdós casos, la base de dades associada conté la codificació dels hàbitats CORINE, agrupacions jeràrquiques, el nom en català, castellà i anglès, la correspondència amb EUNIS i els hàbitats d’interès comunitari (indicant si és prioritari o no), i informació relativa al valor de conservació (VGI, valor global d’interès).

PROGRAMA:

11:15 h - Benvinguda institucional.

11:20-11:30 h – Context, antecedents i accés al mapa d’hàbitats de la província de Barcelona.

  • Carles Dalmases Llordés. Gerència de Serveis d’Espais Naturals. Diputació de Barcelona.

11:30-12:15 h – El mapa d’hàbitats terrestres versió 3. Metodologia i característiques.

  • Jordi Carreras Raurell. Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació – IRBIO. Universitat de Barcelona.

12:15-12:30 h – Aplicacions del mapa d’habitats per a la infraestructura verda local.

  • Sergi Herrando Vila. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, CREAF.

12:30-12:45 h – Especificacions tècniques per a la cartografia digital. El cas del mapa d’hàbitats terrestres.

  • Daniel Gómez López. Unitat CS IDEC i de Suport a la C4. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

12:45-13:00 h – El mapa d’hàbitats en el context de l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

  • Pau Sainz de la Maza. Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Generalitat de Catalunya.

13:00-13:15 h – Signatura de la declaració d’intencions de la Diputació de Barcelona a formar part de l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

  • Valentí Junyent i Torras, diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, Diputació de Barcelona.
  • Josep M. Planas Cisterna, subdirector general de Biodiversitat i Medi Natural, Generalitat de Catalunya.

13:15 h – Clausura.

 

Requisits activitat:

INSCRIPCIONS: Per poder assistir a la presentació és imprescindible inscriure-s'hi prèviament mitjançant el següent formulari d'inscripció.


Categories: Xarxa de Parcs Naturals, Actes i presentacions,

compartir