caes

El Patrimoni cultural immaterial del Montseny

Navegació

Desenvolupament sostenible / Dimensió ambiental


El desenvolupament sostenible és aquell que té en compte les generacions futures i, per tant, respecta el medi ambient, però també respecta els aspectes socials i culturals de la comunitat humana implicada. Per tant, podem dir que el desenvolupament sostenible té una dimensió ambiental, una dimensió social i una dimensió econòmica.

Les llegendes proporcionen coneixements sobre els indrets on estan localitzades i sobre la seva temàtica, i aquest coneixement del territori pot contribuir a la sensibilització personal respecte de l'entorn natural i, per tant, de forma indirecta, a la preservació d'aquest entorn. Les dites proporcionen coneixements sobre el territori perquè es refereixen a l'activitat agrícola i a la meteorologia, sobre les poblacions properes i sobre el calendari. En el mateix sentit que les llegendes, tot coneixement del medi, a través de la sensibilització personal, pot arribar a ser-ne un factor de conservació. Algunes dites fan referència a pràctiques agrícoles adaptades a les característiques climatològiques o geogràfiques del medi. Les endevinalles són una forma lúdica de coneixement del medi. I el vocabulari autòcton reflecteix la biodiversitat perquè es refereix a les espècies autòctones o a aquelles de les quals se'n fa un ús determinat, a la geografia, a través dels topònims locals, etc. Utilitzar paraules pròpies per definir alguns elements fa que hom els senti més propers i, per tant, promou la salvaguarda d'aquests elements.

Les cançons populars, a través de la seva lletra, proporcionen coneixements sobre el medi i així poden contribuir a la sensibilització col·lectiva envers el medi natural i, per tant, acabar essent un factor més de preservació de l'entorn. Quant als jocs i esports tradicionals, la pràctica de les activitats a l'aire lliure porta implícits valors de respecte envers l'entorn que l'acull. Tot i així, cal avaluar l'impacte que produeixen aquestes activitats, ja que pot ser positiu o negatiu per al medi natural, atès que en alguns casos aquestes activitats poden posar en perill el dret de les generacions futures a gaudir del territori.

Les festes, fires i aplecs tenen una identificació molt clara amb l'entorn que les acull perquè potencien la consciència col·lectiva de pertinença a l'entorn. Algunes de les fires i festes tenen com a centre temàtic algun element del patrimoni natural i, per tant, conservar l'entorn és important per poder mantenir-les.

Els sabers relacionats amb l'alimentació es refereixen a productes locals. L'ús de productes de proximitat és, en si mateix, una mesura de sostenibilitat, ja que s'eviten els transports, els emmagatzematges i els intermediaris, amb els consegüents costos ambientals que aquestes activitats comporten. Si l'alimentació se segueix basant en els productes locals, no es posa en dubte que les generacions futures hi puguin tenir accés. Tot i això, cal establir mesures de protecció i salvaguarda de l'agrobiodiversitat local, principalment potenciant el coneixement de les varietats locals amenaçades i en perill d'extinció.

Els coneixements i pràctiques locals sobre el medi són principalment les activitats agrosilvoramaderes. La pràctica sostenible d'aquestes activitats, sobre la base de la capacitat de càrrega dels ecosistemes, pot aportar la generació i el manteniment del paisatge en el mosaic agroforestal típic de la zona. Aquest tipus de paisatge, discontinu i variat, disminueix la vulnerabilitat davant de les grans pertorbacions, beneficia la biodiversitat, ajuda a la regulació hídrica de les conques i manté els boscos com a embornals de carboni, entre altres serveis ambientals. Aquestes pràctiques asseguren que les generacions futures podran gaudir dels recursos naturals necessaris per poder viure amb un nivell de vida acceptable. Cal, però, garantir que aquestes activitats es mantinguin de manera sostenible.

Per norma general, les tècniques artesanals utilitzen la primera matèria local. Acostumen a ser produccions de petita escala, de manera que són respectuoses amb la capacitat de càrrega d'extracció de recursos. El fet de voler obtenir aquestes primeres matèries d'una qualitat determinada implica preservar-ne els hàbitats. Així s'assegura l'accés als recursos de les generacions futures.

#language("interest")

Mapa de l'inventari