Coneixements i pràctiques sobre el medi natural - Aprofitament forestal


Actualment hi ha aprofitament forestal (excepte en les zones protegides de la reserva de la biosfera) basat en l'extracció de llenya per a la venda i en la recol•lecció de pinyes per a l'obtenció de pinyons. També es fa aprofitament de la biomassa, que són les restes generades per les neteges forestals i de les plantacions, les quals s'aprofiten per a la fabricació de pèl•lets per a calderes de combustió, bàsic per a les energies renovables.

L'aprofitament de les fustes es fa durant tot l'any, mentre que la llenya s'utilitza durant el període de fred. La recol•lecció de pinyes es fa a l'estiu.

L'ofici de bosquerol -persona que es dedica a l'aprofitament forestal- fa uns anys estava en declivi, però actualment reapareix amb força entre els veïns del massís. Es transmet entre familiars i veïns.

A partir de 1993 s'han instaurat certificats de gestió sostenible dels boscos (FSC i PEFC), que aporten un valor afegit als productes obtinguts i garanteixen la preservació del territori. L'avet autòcton (Abies alba) està protegit per la legislació.


Vídeo:

interest

Mapa de l'inventari