Fortificació Ibèrica del Turó de Montgros - Montseny

<a href="/web/multimedia"> Home </a>

Peu de ruïna

Els primers testimonis de l'ocupació del turó se situen al voltant del segle X aC, mentre que la muralla comença a aixecar-se al segle IV aC. Els romans aconsegueixen, finalment, la rendició i domini dels habitants de la zona, però la muralla es continua