La Serra del Montseny

Data: 01/08/2011

Lloc: Parc Natural del Montseny

Autor vídeo: TVE

Productor: TVE

Descripció: Programa Racons de Televisió Espanyola (TVE)

Durada: 32:48