Montseny

Coll de Bordoriol

Aparcament situat en el quilòmetre 3.8 de la GIV-5201 de St. Marçal a Viladrau.

Adreça postal:
GIV-5201, km 4
17406 Viladrau

interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa