caes

Xarxa de Parcs

FAQS - Animals de companyia


, excepte entrar a Sant Miquel del Fai. 

Els propietaris dels animals de companyia són els responsables que la seva conducta no pertorbi l’activitat tant dels habitants del parc com de la resta de visitants. Els gossos han d’anar lligats a les zones de pastura, ja que els ramats són molt sensibles a la presència d’altres animals. També et recomanem que portis el gos lligat als itineraris senyalitzats, àrees d’esplai i llocs freqüentats. En aquests indrets, cal que recullis sempre les seves deposicions.

Els gossos perillosos, a més d’anar lligats, han de portar morrió. S’entén per gos perillós aquell que la llei tipifica així, però també qualsevol gos que tingui un comportament agressiu. 

Pots ampliar la informació en el full solt Al parc amb el vostre gos. Consells de seguretat i protecció.​​​

Sí, en alguns indrets. Per tal de preservar l’activitat ramadera i la fauna salvatge en els parcs, els gossos han d’anar lligats a les zones de pastura, ja que els ramats són molt sensibles a la presència d’altres animals. També et recomanem que portis el gos lligat als itineraris senyalitzats, àrees d’esplai i llocs freqüentats. No portar el gos lligat pot constituir una infracció administrativa susceptible de ser sancionada, segons les ordenances municipals de què disposen diversos municipis dels parcs. Estan exempts d’aquesta prohibició els gossos dels pastors, que cuiden i vigilen els ramats. 

Pots ampliar la informació en els fulls solts Al parc amb el vostre gos. Consells de seguretat i protecció i El vostre gos i els ramats al Montseny. Consells per als visitants i normativa

, si bé els gossos o altres animals de companyia hauran d’anar amb un transport habilitat amb limitació de mida (100 x 60 x 25 cm). Podran pujar sense cap limitació els gossos pigall. És convenient consultar amb l’empresa que ofereix el servei si és possible.

#language("interest")

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa