CAES

Xarxa de Parcs

FAQS - Treballar als parcs


No es recullen currículums ni es fan convocatòries diferenciades per parcs. L’accés per poder optar a una plaça de treball en qualsevol àrea de la Diputació de Barcelona, sigui quina sigui la categoria i destinació, es fa per convocatòries públiques, ja sigui a través de borses de treball o d’oferta pública. Tota la informació de les convocatòries de treball es pot consultar a la pàgina Convocatòries de selecció a la Diputació de Barcelona. En aquesta web existeixen també unes FAQS que amplien aquesta informació.

L’accés per poder optar a una plaça de treball en qualsevol àrea de la Diputació de Barcelona, sigui quina sigui la categoria i destinació, es fa per convocatòries públiques, ja sigui a través de borses de treball o d’oferta pública. Tota la informació de les convocatòries de treball es pot consultar a la pàgina Convocatòries de selecció a la Diputació de Barcelona. En aquesta web existeixen també unes FAQS que amplien aquesta informació.

En algunes convocatòries hi ha publicada la relació del temari de la plaça a cobrir, però mai està desenvolupat. La informació l’ha de buscar el candidat. En ocasions, es preparen cursos específics des de centres de formació i sindicats. A la Llibreria de la Diputació de Barcelona disposen de temaris d’algunes especialitats.

Les pràctiques d’alumnes en un parc o en els serveis centrals de la Xarxa de Parcs Naturals sempre es fan per conveni entre els centres educatius i la Diputació de Barcelona i no les demana directament l’alumne. És el centre respectiu qui s’ha de posar en contacte amb la Diputació de Barcelona per vehicular col·laboracions en aquells àmbits d’estudi que tingui disponibles.

interest

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa

Your privacy is our priority

To protect your privacy, before continuing we want to make sure that you know that, both we and our collaborators, use some cookies on the website to facilitate its use:

  • Own and third parties for statistical purposes, with which no user information is collected nor access IP addresses are recorded.
  • Our own and third parties to guarantee basic functioning, such as the user session, and personalization aspects, such as the language of our pages.
    We save the acceptance of cookies for 30 days to improve the browsing experience. Remember that you can delete cookies from your browser.
  • From third parties to show you information from our social networks, such as Facebook, X, YouTube, etc. By accessing these websites you can decide whether or not you accept their privacy and cookie policies.

More information