caes

El Patrimoni cultural immaterial del Montseny

Navigation

Fase 4: conclusió


Durant les fases de documentació i treball de camp, i durant el tot el procés paral·lel de participació ciutadana, es va produint la identificació dels elements que formaran l'inventari, que inclou la verificació que aquests elements s'adeqüen a la definició que recull la Convenció. Però abans d'elaborar la llista definitiva cal dedicar un temps a processar tota la informació recollida, no només per comprovar l'adequació a la definició de patrimoni immaterial de cada element, sinó per acabar de delimitar cada element. Per exemple, podem haver detectat en diverses poblacions uns balls tradicionals que tenen un origen comú i podem plantejar-nos la possibilitat de considerar-los un únic element.

 

L'experiència del Montseny

 

Molts dels dubtes conceptuals i interrogants metodològics que havien anat sorgint durant les fases anteriors van tornar a sorgir en el moment de tancar l'inventari, de donar per definitiva la llista d'elements identificats. Però no era possible reobrir aquestes qüestions sense que això impliqués un retard en la finalització del projecte, de manera que ens vam limitar a reconsiderar alguns dels elements que proposava l'equip de treball, per considerar que no estava prou acreditat que poguessin ser considerats patrimoni cultural immaterial tal com el defineix la Convenció.


Per això recomanem:

 

  • Que durant el treball de camp s'estableixin espais de seguiment que permetin resoldre el major nombre possible de dubtes que puguin sorgir sobre la identificació o la delimitació dels elements, especialment pel que fa a l'adequació a la definició de patrimoni cultural immaterial.
  • Que l'òrgan coordinador del projecte consensui la llista definitiva d'elements que formen l'inventari, a partir de la proposta que sorgeixi de l'equip de treball. 

#language("interest")

Mapa de l'inventari