CAES

Parc del Foix

Navigation

Les ofertes de treball de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona es regeixen per la normativa establerta en la funció pública.


En els següents enllaços, trobareu les vacants temporals o definitives que es produeixen en la plantilla de la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de servei, així com també places de nova creació per necessitats tecnològiques o d'especialització.