caes

Parc del Foix

Navegació

Regulació de la pesca


Pescador al pantà del Foix. Autor: Pau Mundó

El Consorci del Parc del Foix, d'acord amb la Federació de Pesca Esportiva i Casting, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Castellet i la Gornal i la Generalitat de Catalunya, informa de la normativa de regulació de l'activitat de la pesca en l'esmentat pantà:

  • Per motius sanitaris i mediambientals, resta prohibida la pesca a tot el pantà, excepte per a les competicions oficials, degudament autoritzades.
  • La zona on es podrà realitzar les esmentades competicions oficials (Escenaris de Pesca) és:

          - L'Alzina; carretera BV-2115 del km 12

  • D'altra banda i degut a l'estat sanitari de l'aigua, es prohibeix també el bany i tot tipus d'activitat aquàtica, així com la utilització de peixos o qualsevol altre producte provinent del pantà per al consum.
  • Si observeu qualsevol anomalia o teniu alguna consulta o incidència relacionada amb el pantà o el seu entorn, informeu ràpidament a algun dels telèfons següents:

         - Emergències, 112

         - Guardes del Parc del Foix, 639 347 713

         - Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, 935 617 000

  • Les sancions per pesca no autoritzada poden ser de 301 a 3.000 euros.

 

Regulació de l'escalada


A l’empara dels articles 61 i 64 del Pla Especial de Protecció del Parc del Foix i del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, resta prohibida l’escalada dins el perímetre marcat en vermell.

Dins les zones on és permesa l’escalada, assenyalades amb cercle verd, està prohibida l’obertura de noves vies sense l’autorització del Parc i el vist-i-plau de la Federació Catalana d’Entitats Excursionistes (FEEC).