caes
Parc a taula

Parc a taula

Navegación

Tràmits i contractes


Contractes


Contracte de servei per a executar el programa d'activitats "Parc a Taula" a diferents parcs de la província de Barcelona

 

Dirigit a empreses o persones físiques que reuneixen les condicions del Plec de clàusules que regeixen el contracte
Període de licitació finalitza : Divendres 10 de setembre de 2010
Lloc: Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, carrer Comte d'Urgell, núm. 187, 3a planta, edifici del Rellotge de 08036 Barcelona.
Horari: De dilluns a divendres 10 a 14 hores
Plec

#language("interest")

Territori del Parc a taula

Territori del Parc a Taula