caes

Xarxa de Parcs

FAQS - Cicloturisme i motociclisme


La circulació amb bicicleta només és permesa per carreteres, pistes forestals o per camins de més de 3 metres d’amplada, sempre respectant preferentment els vianants. La velocitat màxima permesa és de 30 km/h a tots els parcs, excepte al Parc de la Serralada de Marina i al Parc Natural de la Serra de Collserola, en què és de 20 km/h. 

Les rutes de la Xarxa de Parcs Naturals estan pensades per fer a peu. El Parc Natural de la Serra de Collserola sí que disposa de rutes per fer amb bicicleta.

Per circular en bicicleta als parcs, cal seguir la normativa vigent. 

En alguns parcs, hi ha mapes de camins pedalable:

La realització d’activitats en bicicleta col·lectives, en grups iguals o superiors a 10 persones, ja sigui amb caràcter competitiu o de lleure, queda subjecta a l’autorització o informe preceptiu de cada parc. Pots fer la sol·licitud mitjançant la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona. El Parc de la Serralada Litoral té Seu electrònica pròpia.

Per causes justificades, en determinades zones d'un parc la circulació en bicicleta es pot restringir temporalment o permanentment. Els recorreguts d’activitats organitzades en bicicleta en el cas del Parc de la Serralada Litoral s’han de realitzar sobre les vies incloses a la cartografia específica. 

La circulació de vehicles motoritzats està limitada a les pistes obertes al públic i no és permesa camp a través, per tallafocs o pels llits de rieres i torrents. 

Per a més informació, consulta la Llei d’accés motoritzat al medi natural.

Has d’adequar la velocitat al tipus de via. Per pistes, la velocitat màxima és de 30 km/h, excepte al Parc de la Serralada de Marina i al Parc Natural de la Serra de Collserola, en què és de 20 km/h.

Aquesta és una mesura necessària per preservar l’espai natural, l’activitat econòmica i ramadera i evitar el pas de vehicles motoritzats així com possibles danys. D'altra banda, hi ha zones dels parcs que són de titularitat privada.

#language("interest")

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa