caes

Parc de la Serralada Litoral

Navegació

Regulació de l'escalada


Jaciments arqueològics de Can Boquet

 

El Parc de la Serralada Litoral és un espai natural protegit (espai d'interès natural La Conreria- Sant Mateu-Céllecs, part de la Xarxa Natura 2000) situat entre la plana maresmenca i la vallesana, prop de grans nuclis de població, que ofereix la descoberta d'un patrimoni arqueològic, arquitectònic, faunístic i natural rellevant. Aquest entorn natural és molt freqüentat per usuaris d'activitats diverses, com ara el senderisme, la bicicleta de muntanya, els passeigs a cavall, l'escalada o altres modalitats esportives que cal compatibilitzar amb la conservació del patrimoni.

L'escalada és una activitat molt arrelada a Catalunya. Les activitats d'escalada coincideixen en molts casos amb indrets on hi ha exemplars de flora i fauna singulars o de patrimoni cultural que cal protegir.

En l'orografia suau del parc destaca l'acumulació de blocs granítics d'interès geològic o protegits, fruit de l'erosió natural del terreny, que han esdevingut un reclam per la pràctica de l'escalada de blocs, modalitat d'escalada lliure sense fixacions, que ha convertit aquest sector en un lloc de referència pels practicants d'aquesta disciplina.

El lloc de concentració màxima de blocs en l'àmbit del parc és la zona de Can Boquet (Vilassar de Dalt), una zona d'alt interès arqueològic per la presència d'abrics naturals del neolític final i del calcolític (2200-1800 aC) utilitzats com a sepulcre.

Per aquest motiu s'ha posat en marxa un programa de protecció, en què col·laboren el Departament de Cultura de la Generalitat, el Museu Arxiu de Vilassar de Dalt i el Parc de la Serralada Litoral, que inclou mesures encaminades a ordenar la freqüentació i garantir la protecció i la conservació d'aquests jaciments arqueològics.

Regulació de l'escalada al sector de Can Boquet

 • No practiqueu l'escalada de blocs en els abrics prehistòrics de Can Boquet (Castell de Pedra, cova del Pont, cova d'en Joan, cova d'en Pau i cova de la Granota), que seran senyalitzats convenientment.
 • Respecteu les visites guiades a elements del patrimoni arqueològic que es fan de manera periòdica als jaciments de Can Boquet.
 • Respecteu les zones previstes d'aparcament, els camins de pas i les prohibicions de pas dels camins particulars, per una millor conservació de la vegetació autòctona.
 • Recordeu que aquests elements arqueològics estan ubicats en finques de titularitat privada

 

Recomanacions generals per a l'escalada a la resta de zones

 • En la resta de blocs granítics es permet la realització de l'escalada de blocs sempre que sigui respectuosa amb l'entorn i sempre que compteu amb l'autorització de la propietat.
 • Deixeu el menor nombre possible de senyals del vostre pas. No trenqueu ni malmeteu la vegetació, respecteu al màxim la tranquil·litat de la fauna que hi viu i emporteu-vos totes les deixalles.
 • Col·laboreu en la difusió d'aquestes recomanacions per aconseguir una escalada de blocs respectuosa amb l'entorn, que permeti gaudir de les riqueses del medi rupícola i alhora preservar-les.
 • Eviteu la retolació de vies sobre els blocs granítics, la col·locació d'ancoratges i cordatges i l'abandonament de material, com ara matalassos o deixalles.

Xarxa viària pedalable


Xarxa viària apta per als recorreguts d’activitats organitzades en bicicleta al Parc de la Serralada Litoral

 

Els recorreguts d’activitats organitzades en bicicleta al Parc de la Serralada Litoral s’han de realitzar sobre les vies incloses a la cartografia de les Directrius per a l’organització d’activitats amb bicicleta al Parc de la Serralada Litoral, que van ser aprovades pel Consell Plenari del Consorci del parc l’11 d’abril de 2019.

Us recomanem la seva consulta abans de definir el recorregut de la vostra activitat, tenint en compte les següents categories de vies.

 • Vies pedalables: Són vies aptes pel recorregut d’activitats organitzades en bicicleta.
 • Vies pedalables amb limitacions segons l’època de l’any: Són vies que entren en zones d’afectació d'espècies de rapinyaires protegides. Es poden realitzar activitats de l’1 de setembre a l’1 de febrer.
 • Vies pedalables amb limitació a 300 participants: Són vies que no reuneixen totes les característiques per un ús intensiu en bicicleta, però que s’inclouen a la xarxa per donar-li connectivitat.
 • Enllaços recomanats: Són vies fora d’àmbit del mapa que es recomanen com a enllaç amb els nuclis de població i les vies principals de l’entorn.

Descàrrega de cartografia: