caes

Xarxa de Parcs

FAQS - Treballar als parcs


No es recullen currículums ni es fan convocatòries diferenciades per parcs. L’accés per poder optar a una plaça de treball en qualsevol àrea de la Diputació de Barcelona, sigui quina sigui la categoria i destinació, es fa per convocatòries públiques, ja sigui a través de borses de treball o d’oferta pública. Tota la informació de les convocatòries de treball es pot consultar a la pàgina Convocatòries de selecció a la Diputació de Barcelona. En aquest web existeixen també unes FAQS que amplien aquesta informació.

L’accés per poder optar a una plaça de treball en qualsevol àrea de la Diputació de Barcelona, sigui quina sigui la categoria i destinació, es fa per convocatòries públiques, ja sigui a través de borses de treball o d’oferta pública. Tota la informació de les convocatòries de treball es pot consultar a la pàgina Convocatòries de selecció a la Diputació de Barcelona. En aquest web existeixen també unes FAQS que amplien aquesta informació.

En algunes convocatòries hi ha publicada la relació del temari de la plaça a cobrir, però mai no està desenvolupat. La informació l’ha de buscar el candidat. En ocasions, es preparen cursos específics des de centres de formació i sindicats. A la Llibreria de la Diputació de Barcelona disposen de temaris d’algunes especialitats.

Les pràctiques d’alumnes en un parc o en els serveis centrals de la Xarxa de Parcs Naturals sempre es fan per conveni entre els centres educatius i la Diputació de Barcelona i no les demana directament l’alumne. És el centre respectiu qui s’ha de posar en contacte amb la Diputació de Barcelona per vehicular col·laboracions en aquells àmbits d’estudi que tingui disponibles.

#language("interest")

Mapa de la Xarxa

Mapa de la Xarxa