caes

Litoral Concursos
de jul.
06
2020


12è Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral

fins al 15/10/2020

Detall cartell

Detall cartell

Horari d'inici: .

Organitzadors: Parc de la Serralada Litoral

Telèfon: 937 540 024

A/e: p.slitoral@diba.cat 

Públic a qui va dirigida l'activitat: General

Accés: gratuït

Descripció:

Iniciem la 12a edició del concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral del 2020. Convidem tots els amants de la fotografia a participar-hi!

 

Bases del 12è Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral.

PARTICIPACIÓ:

S’estableixen dues categories:

  • Públic en general, persones aficionades o professionals.
  • Nens i nenes fins als 14 anys

TEMÀTICA:

El tema és únic per ambdues categories: La vida secreta del Parc.

OBRES PRESENTADES:

Les imatges que es presentin poden ser capturades mitjançant càmera digital o dispositiu mòbil i s’admetrà qualsevol tractament digital.

Les fotografies han de ser realitzades dins l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral (https://parcs.diba.cat/web/litoral/mapa-del-parc), tenint en compte la legislació d’aplicació en els Espais Naturals amb especial atenció al Decret 148/1992, de 9 de juny, sobre activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.

Es limita a un màxim de quatre les fotografies per autor.

Les fotografies hauran de ser inèdites, sense haver estat mai presentades ni premiades en cap altre concurs, ni en edicions anteriors del Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral.

Les imatges han de ser en format JPG amb un màxim de 1024 píxels en sentit horitzontal i 768 píxels en sentit vertical, amb una resolució de 72 dpi (en cas de premi es demanarà una versió de 300 dpi, si fos necessari).

INSCRIPCIÓ I TERMINI

La inscripció en aquest concurs és gratuïta.

Les fotografies han d’adreçar-se mitjançant correu electrònic a l’adreça p.slitoral@diba.cat acompanyades del formulari Participació al 12èConcurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral (un formulari per cada fotografia presentada al concurs), indicant les dades següents:

  • Títol de la fotografia
  • Lloc de presa de la fotografia (indret i municipi)
  • Nom i cognoms de l’autor/a (els/les socis/es de la FCF han de fer constar el seu número d’associat/da)
  • Municipi de residència
  • Telèfon de contacte i adreça electrònica de contacte

El termini de presentació de les obres és fins les 23:55 hores del dia 15 d’octubre de 2020. El Consorci es reserva el dret d’ampliar aquest termini.

PROTECCIÓ DE DADES:

En el cas dels menors de 14 anys, la inscripció formulari haurà de ser feta pels seus pares o tutors legals (un d’ells), que donaran el consentiment per al tractament de les dades dels menors (identificatives i de contacte de l’autor de la fotografia) i de la seva pròpia imatge, que podrà ser utilitzada per a la difusió de l’activitat i/o la publicació dels guanyadors en diferents mitjans, entre ells la pàgina web del Consorci.

Les dades recollides en el decurs del concurs (d’inscripció a través del formulari i imatges dels participants i guanyadors) s'incorporaran al fitxer <USUARIS> del Consorci del Parc de la Serralada Litoral i s'utilitzaran exclusivament per a la gestió de la inscripció, participació i difusió del 12è Concurs fotogràfic del Parc, així com per contactar amb els guanyadors i lliurar-los el premi.

En qualsevol moment es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades, per escrit adjuntant una còpia del document d’identitat que l’identifiqui, al correu electrònic: p.slitoral@diba.cat, o a l'adreça del Consorci: Can Magarola, Av. Sant Mateu, 2 - 08328 Alella.

En el cas de fotografies en què apareguin persones amb detall, la captació de la imatge caldrà haver-la realitzat amb el seu consentiment i, en el cas que es tracti d'imatges de menors de 14 anys, amb la corresponent autorització paterna.

Periòdicament, les fotografies s’incorporaran al Facebook del Parc de la Serralada Litoral https://www.facebook.com/parcserraladalitoral. Els visitants podran marcar-les amb un “m’agrada” i el resultat de la votació mitjançant Facebook determinarà el Premi del públic.

Exempció de responsabilitat de Facebook i Instagram

Les xarxes socials Facebook i Instagram estan exemptes de tota responsabilitat amb relació a la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Facebook i Instagram no patrocinen, avalen o administren de cap manera aquesta promoció.

JURAT, VEREDICTE I ENTREGA DE PREMIS:

El jurat estarà format per membres del cos de jurats de la Federació Catalana de Fotografia, un membre de l’equip tècnic del Parc i el president del Consorci o persona a qui delegui. La decisió del jurat serà inapel·lable.
L’acte del veredicte del jurat tindrà lloc la primera quinzena de novembre, amb convocatòria dels mitjans de comunicació i en acte obert al públic i concursants.

Posteriorment, durant l’acte d’entrega de premis (data a concretar), sempre i quan la situació sanitària pel COVID-19 ho permeti,es realitzarà una projecció de totes les fotografies participants i es farà públic el nom dels guanyadors, havent-los comunicat prèviament la seva condició de guanyador per correu electrònic. En cas de no poder fer l’acte d’entrega de premis de forma presencial, es publicarà el nom dels guanyadors a les xarxes socials del Parc i se’ls farà arribar el premi als seus domicilis.

PREMIS:

Categoria públic en general

Premis del jurat:

  • 1r premi: Medalla d’or de la FCF i estada d’un cap de setmana per a dues persones, en règim de pensió completa, en una casa rural dins l’àmbit del Parc.
  • 2n premi: Medalla de plata de la FCF i àpat per a dues persones en un dels restaurants dins l’àmbit del Parc.
  • 3rpremi: Medalla de bronze de la FCF i cistella de productes agroalimentaris procedents de productors dins l’ambit del Parc.

Premi del públic: Cistella de productes agroalimentaris procedents de productors dins l’àmbit del Parc.

Una mateixa persona no podrà ser agraciada amb més d’un premi.

Categoria nens i nenes fins a 14 anys

1r i únic premi: Medalla d’or de la FCF i xec regal de la botiga Abacus per valor de 50 €.

A banda d’aquests 5 premis, el jurat escollirà 10 fotografies més que, juntament amb les guanyadores, formaran part del calendari del Parc 2021 i d’una mostra fotogràfica itinerant que s’exposarà a les diferents biblioteques dins l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral que participen al programa "Parcs i biblioteques... naturalment!".

PROPIETAT DE LES FOTOGRAFIES:

Els autors de les fotografies mantindran la possessió dels drets d’autor.

Les fotografies podran ser utilitzades pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral, per a la seva publicació i reproducció en qualsevol mitjà propi o del qual participa i de manera indefinida, a no ser que l’autor o autora explicitin el contrari, sempre amb la indicació al peu de la fotografia del nom de l’autor o de l’autora.

Els autors es responsabilitzaran de la no existència de drets de tercers i de tota reclamació per drets d’imatge.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.


Categories: Litoral, Concursos, general,

compartir