caes

El Patrimoni cultural immaterial del Montseny

Navegació

Introducció


La metodologia que aquí presentem s'ha de prendre més com unes orientacions que poden ajudar a fer l'inventari, que no pas com un manual d'instruccions que cal seguir estrictament. D'altra banda, tot i estar pensada especialment per a les reserves de la biosfera, el fet que tingui especialment en compte aquella part del patrimoni cultural immaterial que pot contribuir al desenvolupament sostenible fa que pugui ser útil també en altres espais naturals protegits.

La metodologia s'ha dividit en quatres fases, que recullen respectivament (i) orientacions sobre la informació que cal tenir present abans de plantejar-se la realització de l'inventari, (ii) sobre el que cal fer per preparar convenientment el procés d'elaboració de l'inventari, (iii) sobre el desenvolupament d'aquest procés i (iv) sobre la definició final de l'inventari.

Aquests quatre apartats van seguits de dos més que fan referència (v) a la utilitat que ha de tenir l'inventari un cop estigui acabat i (vi) als aspectes econòmics que afecten el procés de realització de l'inventari. Cadascun d'aquests grans apartats comença amb una explicació general i va acompanyat d'uns requadres on s'explica què s'ha fet en el Montseny i quines recomanacions pràctiques proposem a partir de l'aprenentatge que ha suposat la nostra experiència.

#language("interest")

Mapa de l'inventari